16 ervaringsverhalen over duurzaamheid in het UMC Utrecht


Je eindgebruiker is je patiënt

“Alles wat we doen, doen we voor de patiënt en zoveel mogelijk met de patiënt. De patiënt is tenslotte je eindgebruiker. Dat is de veranderende rol die we als UMC Utrecht moeten nemen in de veranderende omgeving. De patiënt centraal stellen betekent dat we onze patiënten zoveel mogelijk betrekken, ook bij wetenschappelijk onderzoek. Welke onderzoeksthema’s vinden zij belangrijk? Dit heeft tot gevolg gehad dat we steeds meer patiënt gerelateerde uitkomsten meten. Tien jaar geleden was dat nog uniek, nu is het een voorwaarde. Patiënten denken veel meer mee, tijd is er rijp voor. Super om te zien dat die trend heeft doorgezet.“

“Als unithoofd stuur ik de teams van medisch secretaresses, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en doktersassistenten van de poliklinieken dermatologie, allergologie, reumatologie & klinische immunologie aan. Naast de logistieke processen ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van patiëntenzorg, veiligheid en continuïteit op de polikliniek, samen met medische chefs van de poliklinieken. In alles wat wij hier doen staan onze patiënten en duurzame zorg centraal. Hoe gaan onze chronisch zieke patiënten thuis met hun aandoening om? Op welke manier en bij wie kan de patiënt het beste met een vraag terecht? En hoe zorgen wij ervoor dat patiënten buiten het ziekenhuis zo min mogelijk ‘last’ van ons hebben? Want het grootste werk wat onze patiënten doen, gebeurt thuis. Dat gaat over duurzaam omgaan met ziekte, waardoor je meer regie over je zorgproces krijgt.” 


Jong en reuma

“Een mooi voorbeeld waarin we zorg ontwikkeld hebben met en voor de patiënt, is de transitiezorg voor jongeren met reuma. Aan het begin van dit ontwikkeltraject vroegen we deze jongeren wat ze van ons als zorgverleners nodig hadden. Ze wilden vooral begeleiding bij de overgang naar de volwassenenzorg. Van daaruit hebben we een transitiepoli ingericht. Een verpleegkundig specialist reumatologie kreeg daarin de rol van laagdrempelige coördinator, die makkelijk te bereiken is en de brug vormt tussen kinder- en volwassen ziekenhuis. Ook adviseerden de jongeren ons om via de digitale weg contact en begeleiding te bieden. Zo is de website jong-enreuma.nl tot stand gekomen, en ook een (online) zelfmanagementtraining, waarin jongeren met reuma andere jongeren begeleiden om meer grip te krijgen op hun leven met reuma. In iedere stap hebben jongeren met reuma meegedacht en hebben we onderzocht of het aansloeg.”


Toetsen of het werkt

“Dat is ook duurzaamheid, dat je toetst of het werkt wat je ontwikkelt. Jongeren gaven ons dan weleens stevige feedback, zoals ‘dit lezen we zo niet’. Zo waardevol. Dan konden we meteen bijsturen en hen erbij blijven betrekken. Wat werkt wel? Wat willen jullie wel? Alleen dán werkt het, dat hebben we echt geleerd. Dankzij die ervaring hebben we ook een (online) zelfmanagementtraining voor volwassenen gemaakt, www.reumauitgedaagd.nl, op basis van hun voorkeuren, vragen en problemen. Het Reumafonds heeft met ons samengewerkt en deze training geadopteerd. Het fonds verspreidt deze nu onder alle mensen met reuma in
Nederland. Een mooi gezamenlijk resultaat.”


Duurzaam werk is mooi werk

“Als we dan dingen gemaakt hebben, waar patiënten ook echt iets aan hebben, wat ze echt toepassen in hun leven, dan ben ik blij. Dat geeft me de motivatie om verder te gaan en nieuwe projecten op te pakken. Die duurzaamheid, dat is echt het allerleukste aan dit werk.” 

“Als unithoofd stuur ik de teams van medisch secretaresses, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en doktersassistenten van de poliklinieken dermatologie, allergologie, reumatologie & klinische immunologie aan. Naast de logistieke processen ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van patiëntenzorg, veiligheid en continuïteit op de polikliniek, samen met medische chefs van de poliklinieken. In alles wat wij hier doen staan onze patiënten en duurzame zorg centraal. Hoe gaan onze chronisch zieke patiënten thuis met hun aandoening om? Op welke manier en bij wie kan de patiënt het beste met een vraag terecht? En hoe zorgen wij ervoor dat patiënten buiten het ziekenhuis zo min mogelijk ‘last’ van ons hebben? Want het grootste werk wat onze patiënten doen, gebeurt thuis. Dat gaat over duurzaam omgaan met ziekte, waardoor je meer regie over je zorgproces krijgt.” 


Je eindgebruiker is je patiënt

“Alles wat we doen, doen we voor de patiënt en zoveel mogelijk met de patiënt. De patiënt is tenslotte je eindgebruiker. Dat is de veranderende rol die we als UMC Utrecht moeten nemen in de veranderende omgeving. De patiënt centraal stellen betekent dat we onze patiënten zoveel mogelijk betrekken, ook bij wetenschappelijk onderzoek. Welke onderzoeksthema’s vinden zij belangrijk? Dit heeft tot gevolg gehad dat we steeds meer patiënt gerelateerde uitkomsten meten. Tien jaar geleden was dat nog uniek, nu is het een voorwaarde. Patiënten denken veel meer mee, tijd is er rijp voor. Super om te zien dat die trend heeft doorgezet.“


Jong en reuma

“Een mooi voorbeeld waarin we zorg ontwikkeld hebben met en voor de patiënt, is de transitiezorg voor jongeren met reuma. Aan het begin van dit ontwikkeltraject vroegen we deze jongeren wat ze van ons als zorgverleners nodig hadden. Ze wilden vooral begeleiding bij de overgang naar de volwassenenzorg. Van daaruit hebben we een transitiepoli ingericht. Een verpleegkundig specialist reumatologie kreeg daarin de rol van laagdrempelige coördinator, die makkelijk te bereiken is en de brug vormt tussen kinder- en volwassen ziekenhuis. Ook adviseerden de jongeren ons om via de digitale weg contact en begeleiding te bieden. Zo is de website jong-enreuma.nl tot stand gekomen, en ook een (online) zelfmanagementtraining, waarin jongeren met reuma andere jongeren begeleiden om meer grip te krijgen op hun leven met reuma. In iedere stap hebben jongeren met reuma meegedacht en hebben we onderzocht of het aansloeg.”


Toetsen of het werkt

“Dat is ook duurzaamheid, dat je toetst of het werkt wat je ontwikkelt. Jongeren gaven ons dan weleens stevige feedback, zoals ‘dit lezen we zo niet’. Zo waardevol. Dan konden we meteen bijsturen en hen erbij blijven betrekken. Wat werkt wel? Wat willen jullie wel? Alleen dán werkt het, dat hebben we echt geleerd. Dankzij die ervaring hebben we ook een (online) zelfmanagementtraining voor volwassenen gemaakt, www.reumauitgedaagd.nl, op basis van hun voorkeuren, vragen en problemen. Het Reumafonds heeft met ons samengewerkt en deze training geadopteerd. Het fonds verspreidt deze nu onder alle mensen met reuma in
Nederland. Een mooi gezamenlijk resultaat.”


Duurzaam werk is mooi werk

“Als we dan dingen gemaakt hebben, waar patiënten ook echt iets aan hebben, wat ze echt toepassen in hun leven, dan ben ik blij. Dat geeft me de motivatie om verder te gaan en nieuwe projecten op te pakken. Die duurzaamheid, dat is echt het allerleukste aan dit werk.”