16 ervaringsverhalen over duurzaamheid in het UMC Utrecht

“Minder bestellen is
minder verspillen,
dat is nu onze missie
geworden.”


Minder medicijnen weggooien is kosten besparen

“We ontmoeten elkaar hier voor het eerst”, vertelt Joke Cox, “maar
mooi om te ontdekken, dat we bijna precies dezelfde resultaten en
aanbevelingen hebben gevonden. Binnen de divisie hersenen
hadden we een project over medicatieverspilling. Jaarlijks worden
bij ons op de verpleegafdelingen medicijnen in de retourbak
teruggestuurd naar de apotheek. Daar worden veel van deze
medicijnen vernietigd. We hadden als divisie hoge kosten door
al die retourmedicatie. Daarom hebben we onderzocht, hoe we
die retourstroom van geneesmiddelen konden verminderen en zo kosten
door verspilling omlaag brengen. En goed nieuws, want we hebben heel veel manieren gevonden. Bijvoorbeeld kleinere insulinepennen gebruiken, minder medicatie per keer bestellen, retourmedicatie in HIX niet op vijf maar op nul zetten of samen met verpleegkundigen gaan kijken bij de apotheek om hun processen te leren kennen. Als we al deze aanbevelingen doorvoeren, zou ons dat een flinke reductie in medicijnverspilling opleveren. We moeten nu alleen nog de cijfers bekijken om te zien wat de financiële winst is. De resultaten verschillen ook per zorglijn en zijn dus niet representatief voor het hele huis. Maar dát er winst is, is duidelijk. Daarom is het zo goed om de resultaten bij divisie hart & longen te zien. Want die zijn nagenoeg hetzelfde. Nu gaat het erom dat die boodschap UMC-breed onze verpleegkundigen bereikt. Daarin willen we nu meer gezamenlijk gaan optrekken.”


Minder medicijnen weggooien is winst voor het milieu

Merel Schurink: “Ja, alle divisies hebben dezelfde kaderstelling,
dus er zit enorme winst in om samen op te trekken. Bij ons kwam
de insteek uit die kaderstelling en de milieumaatregelen van  
het project groene farmacie. Als milieucoördinator van de divisie
heb ik een uitvraag gedaan welke divisies hier al mee bezig
waren. Ik wist dat de divisie hersenen onderzoek had gedaan,
maar de verbetermaatregelen waren daar nog niet in praktijk getoetst.
Dat konden wij dus gaan oppakken. Zo kwam Massuda Ahmadi als student
farmakunde bij ons om onderzoek te doen. We zijn ontzettend blij met Massuda’s bevindingen. Zij heeft aangetoond dat er nog veel te winnen is voor onze divisie, als het gaat om het verminderen van geneesmiddelenverspilling. Het was een eyeopener voor ons om te ontdekken hoeveel medicijnen er weggegooid worden en hoe die processen eigenlijk lopen. Om een voorbeeld te noemen, we ontdekten dat medicijnen soms wel voor tien dagen aan patiënten voorgeschreven en besteld worden. Maar als een patiënt snel herstelt en al na vijf dagen ontslagen wordt, mag de afdeling volgens veiligheidsprotocol die medicijnen niet aan patiënt mee naar huis geven. De medicatie voor die andere vijf dagen verdwijnt noodgedwongen in de afvalbak. Enorme verspilling dus, die misschien wel heel makkelijk voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld door minder te bestellen.” 


Kleiner bestellen en geneesmiddelenkaart aanpassen

“We hebben alle retourbakken van de divisie hart & longen opgehaald en geteld
wat er door de apotheek retourgenomen wordt.”, legt Massuda Ahmadi uit. “Zo kon ik vaststellen hoeveel medicatie daadwerkelijk vernietigd en dus verspild is. In mijn onderzoeksverslag doe ik aanbevelingen aan de divisie, die deze retourstroom van medicijnen kunnen verminderen. Ik noem onder andere een rondleiding door de apotheek verzorgen voor de verpleegkundigen, HiX-training organiseren om dubbel medicatie bestellen te voorkomen, klinische geneesmiddelen mee naar huis geven met patiënt, opstellen van een retourgeneesmiddelenprocedure voor verpleegafdeling en de huidige geneesmiddelkaart aanpassen. Ons grootste advies, en misschien wel het meest voor de hand liggend, om minder  te bestellen en per twee dagen in plaats van meer. En ik doe de aanbeveling om de prijs per stuk op het zakje te zetten. Zo herkennen de logistiek medewerkers beter wat een dure pil is en wat niet en kunnen ze beter sorteren. Dat scheelt ook een hoop weggooien.” 


Gezamenlijk credo: minder bestellen is minder verspillen

Joke, Merel en Massuda zitten helemaal op één lijn. Minder bestellen is minder verspillen, is hun gezamenlijk credo. Ze willen een omslag in gedrag creëren in het hele UMC Utrecht. Die bereik je niet door iets te mailen of te zeggen, maar vooral door te doen. Zo’n nieuwe mindset op alle verpleegafdelingen zou enorme besparingen opleveren. En dat gaat niet alleen over geld. Het betekent ook dat duizenden pilletjes niet geproduceerd, getransporteerd en verbrand hoeven te worden en niet in het milieu terecht komen. 

“Minder bestellen
is minder
verspillen, dat is
nu onze missie
geworden.”


Minder medicijnen weggooien is kosten besparen

“We ontmoeten elkaar hier voor het eerst”, vertelt Joke Cox, “maar
mooi om te ontdekken, dat we bijna precies dezelfde resultaten en
aanbevelingen hebben gevonden. Binnen de divisie hersenen
hadden we een project over medicatieverspilling. Jaarlijks worden
bij ons op de verpleegafdelingen medicijnen in de retourbak
teruggestuurd naar de apotheek. Daar worden veel van deze
medicijnen vernietigd. We hadden als divisie hoge kosten door
al die retourmedicatie. Daarom hebben we onderzocht, hoe we
die retourstroom van geneesmiddelen konden verminderen en zo kosten
door verspilling omlaag brengen. En goed nieuws, want we hebben heel veel manieren gevonden. Bijvoorbeeld kleinere insulinepennen gebruiken, minder medicatie per keer bestellen, retourmedicatie in HIX niet op vijf maar op nul zetten of samen met verpleegkundigen gaan kijken bij de apotheek om hun processen te leren kennen. Als we al deze aanbevelingen doorvoeren, zou ons dat een flinke reductie in medicijnverspilling opleveren. We moeten nu alleen nog de cijfers bekijken om te zien wat de financiële winst is. De resultaten verschillen ook per zorglijn en zijn dus niet representatief voor het hele huis. Maar dát er winst is, is duidelijk. Daarom is het zo goed om de resultaten bij divisie hart & longen te zien. Want die zijn nagenoeg hetzelfde. Nu gaat het erom dat die boodschap UMC-breed onze verpleegkundigen bereikt. Daarin willen we nu meer gezamenlijk gaan optrekken.”


Minder medicijnen weggooien is winst voor het milieu

Merel Schurink: “Ja, alle divisies hebben dezelfde kaderstelling,
dus er zit enorme winst in om samen op te trekken. Bij ons kwam
de insteek uit die kaderstelling en de milieumaatregelen van  
het project groene farmacie. Als milieucoördinator van de divisie
heb ik een uitvraag gedaan welke divisies hier al mee bezig
waren. Ik wist dat de divisie hersenen onderzoek had gedaan,
maar de verbetermaatregelen waren daar nog niet in praktijk getoetst.
Dat konden wij dus gaan oppakken. Zo kwam Massuda Ahmadi als student
farmakunde bij ons om onderzoek te doen. We zijn ontzettend blij met Massuda’s bevindingen. Zij heeft aangetoond dat er nog veel te winnen is voor onze divisie, als het gaat om het verminderen van geneesmiddelenverspilling. Het was een eyeopener voor ons om te ontdekken hoeveel medicijnen er weggegooid worden en hoe die processen eigenlijk lopen. Om een voorbeeld te noemen, we ontdekten dat medicijnen soms wel voor tien dagen aan patiënten voorgeschreven en besteld worden. Maar als een patiënt snel herstelt en al na vijf dagen ontslagen wordt, mag de afdeling volgens veiligheidsprotocol die medicijnen niet aan patiënt mee naar huis geven. De medicatie voor die andere vijf dagen verdwijnt noodgedwongen in de afvalbak. Enorme verspilling dus, die misschien wel heel makkelijk voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld door minder te bestellen.” 


Kleiner bestellen en geneesmiddelenkaart aanpassen

“We hebben alle retourbakken van de divisie hart & longen opgehaald en geteld
wat er door de apotheek retourgenomen wordt.”, legt Massuda Ahmadi uit. “Zo kon ik vaststellen hoeveel medicatie daadwerkelijk vernietigd en dus verspild is. In mijn onderzoeksverslag doe ik aanbevelingen aan de divisie, die deze retourstroom van medicijnen kunnen verminderen. Ik noem onder andere een rondleiding door de apotheek verzorgen voor de verpleegkundigen, HiX-training organiseren om dubbel medicatie bestellen te voorkomen, klinische geneesmiddelen mee naar huis geven met patiënt, opstellen van een retourgeneesmiddelenprocedure voor verpleegafdeling en de huidige geneesmiddelkaart aanpassen. Ons grootste advies, en misschien wel het meest voor de hand liggend, om minder  te bestellen en per twee dagen in plaats van meer. En ik doe de aanbeveling om de prijs per stuk op het zakje te zetten. Zo herkennen de logistiek medewerkers beter wat een dure pil is en wat niet en kunnen ze beter sorteren. Dat scheelt ook een hoop weggooien.” 


Gezamenlijk credo: minder bestellen is minder verspillen

Joke, Merel en Massuda zitten helemaal op één lijn. Minder bestellen is minder verspillen, is hun gezamenlijk credo. Ze willen een omslag in gedrag creëren in het hele UMC Utrecht. Die bereik je niet door iets te mailen of te zeggen, maar vooral door te doen. Zo’n nieuwe mindset op alle verpleegafdelingen zou enorme besparingen opleveren. En dat gaat niet alleen over geld. Het betekent ook dat duizenden pilletjes niet geproduceerd, getransporteerd en verbrand hoeven te worden en niet in het milieu terecht komen.