16 ervaringsverhalen over duurzaamheid in het UMC Utrecht

De afdeling nefrologie bracht de milieubelasting van nierdialyse (=hemodialyse) in kaart met als doel om het proces te verduurzamen. “Ik hoop dat ons initiatief als voorbeeld kan dienen. Duurzaamheid is niet alleen een directieprobleem, maar nadrukkelijk ook de verantwoordelijkheid van artsen en verpleegkundigen.”

“Nierdialyse vergt veel water en elektriciteit én veel kunststof wegwerpartikelen. Vraag is hoe je hier zo efficiënt mogelijk mee omgaat. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. De winst op korte termijn zal bij ons wat laaghangend fruit zijn, maar op de langere termijn valt veel meer winst te boeken. Denk aan de bouw, indeling en constructie van de hele afdeling. We zijn momenteel in gesprek over de verbouwing van de dialyseafdeling. Dat is hét moment om een enorme verbeterslag te maken, maar dan moet je wél eerst in kaart brengen waar de kansen liggen.”

Verschrikkelijk idee
“In de zorgsector staat duurzaamheid pas sinds kort op de agenda. Het UMC Utrecht heeft een beleidsplan met ambitieuze doelen, maar concrete stappen zien we tot nu toe vooral op facilitair gebied: zonnepanelen, afval scheiden, LED lampen, etc. Prachtig, maar dat is niet genoeg. Er is een versnelling nodig. De zorgsector als geheel is milieuvervuilend, denk alleen al aan alle disposables die we gebruiken en aan de medicatie en röntgencontrastvloeistof die in de riolering terecht komen. Milieuvervuiling heeft evident invloed op gezondheid en ziekte. Dat wij als sector daar indirect op een negatieve manier aan bijdragen, is een verschrikkelijk idee. Het wordt tijd dat duurzaamheid een prioriteit wordt in het primaire proces: in de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Juist artsen en verpleegkundigen moeten het initiatief nemen.”“Juist artsen en 
verpleegkundigen
moeten het initiatief
nemen.”


Inhaalslag
“Onlangs presenteerde ik mijn duurzaamheidsambitie aan de Europese beroepsvereniging voor nefrologen. Dat is een begin, maar we moeten duurzaamheid ook met de industrie bespreken. Dankzij opgelegde regels zijn zij verder dan wij aanvankelijk dachten met allerlei toepassingen; daar kunnen wij gebruik van maken bij onze inhaalslag. Daarna zullen we ze ook moeten betrekken bij de volgende stappen. Zij zullen dat initiatief niet nemen, dat zal van ons, van de medische professionals moeten komen. Ook zullen we zorgprocessen moeten veranderen en veel meer gebruik maken van de moderne informatietechnologie. Ik zie nadrukkelijk ook een taak voor het onderwijs. Het idee van duurzame gezondheid en duurzame zorg moet op alle niveaus en onder alle medische beroepsgroepen onderwezen worden. Het veranderende milieu is de grootste uitdaging waar de wereld voor staat. Wij, als zittende generatie, moeten dat aan de toekomstige generatie duidelijk maken.”


Netwerk Groene Zorgprofessionals 
“Binnen het UMC Utrecht zijn meer zorgprofessionals bezig met duurzaamheid. Het netwerk Groene Zorgprofessionals is opgericht om deze mensen met elkaar in contact te brengen, om elkaar te inspireren en kennis en goede voorbeelden uit te wisselen. Deze groene zorgprofessionals kunnen als ambassadeur zowel binnen het UMC Utrecht als daarbuiten (bijvoorbeeld in hun beroepsvereniging) weer collega’s informeren en enthousiast maken. Dan kan gezamenlijk, maar ieder vanuit zijn/haar eigen werkveld, de negatieve impact van de zorg op het milieu en de omgeving worden verkleind. En zo kunnen we ook indirect bijdragen aan de gezondheid van mensen, nu en voor toekomstige generaties.”


“Juist artsen en 
verpleegkundigen
moeten het initiatief
nemen.”

De afdeling nefrologie bracht de milieubelasting van nierdialyse (=hemodialyse) in kaart met als doel om het proces te verduurzamen. “Ik hoop dat ons initiatief als voorbeeld kan dienen. Duurzaamheid is niet alleen een directieprobleem, maar nadrukkelijk ook de verantwoordelijkheid van artsen en verpleegkundigen.”

“Nierdialyse vergt veel water en elektriciteit én veel kunststof wegwerpartikelen. Vraag is hoe je hier zo efficiënt mogelijk mee omgaat. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. De winst op korte termijn zal bij ons wat laaghangend fruit zijn, maar op de langere termijn valt veel meer winst te boeken. Denk aan de bouw, indeling en constructie van de hele afdeling. We zijn momenteel in gesprek over de verbouwing van de dialyseafdeling. Dat is hét moment om een enorme verbeterslag te maken, maar dan moet je wél eerst in kaart brengen waar de kansen liggen.”

Verschrikkelijk idee
“In de zorgsector staat duurzaamheid pas sinds kort op de agenda. Het UMC Utrecht heeft een beleidsplan met ambitieuze doelen, maar concrete stappen zien we tot nu toe vooral op facilitair gebied: zonnepanelen, afval scheiden, LED lampen, etc. Prachtig, maar dat is niet genoeg. Er is een versnelling nodig. De zorgsector als geheel is milieuvervuilend, denk alleen al aan alle disposables die we gebruiken en aan de medicatie en röntgencontrastvloeistof die in de riolering terecht komen. Milieuvervuiling heeft evident invloed op gezondheid en ziekte. Dat wij als sector daar indirect op een negatieve manier aan bijdragen, is een verschrikkelijk idee. Het wordt tijd dat duurzaamheid een prioriteit wordt in het primaire proces: in de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Juist artsen en verpleegkundigen moeten het initiatief nemen.”
Inhaalslag
“Onlangs presenteerde ik mijn duurzaamheidsambitie aan de Europese beroepsvereniging voor nefrologen. Dat is een begin, maar we moeten duurzaamheid ook met de industrie bespreken. Dankzij opgelegde regels zijn zij verder dan wij aanvankelijk dachten met allerlei toepassingen; daar kunnen wij gebruik van maken bij onze inhaalslag. Daarna zullen we ze ook moeten betrekken bij de volgende stappen. Zij zullen dat initiatief niet nemen, dat zal van ons, van de medische professionals moeten komen. Ook zullen we zorgprocessen moeten veranderen en veel meer gebruik maken van de moderne informatietechnologie. Ik zie nadrukkelijk ook een taak voor het onderwijs. Het idee van duurzame gezondheid en duurzame zorg moet op alle niveaus en onder alle medische beroepsgroepen onderwezen worden. Het veranderende milieu is de grootste uitdaging waar de wereld voor staat. Wij, als zittende generatie, moeten dat aan de toekomstige generatie duidelijk maken.”


Netwerk Groene Zorgprofessionals 
“Binnen het UMC Utrecht zijn meer zorgprofessionals bezig met duurzaamheid. Het netwerk Groene Zorgprofessionals is opgericht om deze mensen met elkaar in contact te brengen, om elkaar te inspireren en kennis en goede voorbeelden uit te wisselen. Deze groene zorgprofessionals kunnen als ambassadeur zowel binnen het UMC Utrecht als daarbuiten (bijvoorbeeld in hun beroepsvereniging) weer collega’s informeren en enthousiast maken. Dan kan gezamenlijk, maar ieder vanuit zijn/haar eigen werkveld, de negatieve impact van de zorg op het milieu en de omgeving worden verkleind. En zo kunnen we ook indirect bijdragen aan de gezondheid van mensen, nu en voor toekomstige generaties.”